PCO INFO

ČO JE TO PCO?

- je pracovisko s nepretržitou prevádzkou

- je určený pre rádiový, telefónny a GPRS prenos informácií zo sledovaných objektov na pult centralizovanej ochrany

- je systém využívaný k stráženiu objektov zabezpečených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou

- jeho cieľom je prijímať poplachové signály z pripojených objektov, úlohou operátora je vyhodnocovať ich a následne vysielať zásahovú jednotku na miesto určenia

- väčšina poisťovní stanovuje do poistných podmienok ochranu majetku technickými prostriedkami napojených na pult centralizovanej ochrany.

- prevádzkovať PCO je možné len po splnení kritérií stanovených zákonom 473/2005 Z.z o SBS.

- činnosť PCO závisí od viacerých skutočností. Prenos signálu z objektu na PCO je len časť služby, na ktorú musí naväzovať spoľahlivo vykonávaná činnosť zásahových jednotiek, hlavne pokrytie územia týmito jednotkami, ich operatívnosť a kvalita zásahu rozhoduje o konečnej spokojnosti klienta.
- centralizovaný dispečing s celoslovenskou pôsobnosťou
archivácia všetkých bezpečnostných signálov
- napájanie systémov pultu centralizovanej ochrany - PCO zálohované vlastným generátorom el. energie
- vlastné zásahové jednotky napojené na GPS systém monitorovania vozidiel.AKCIA

Pri napojení Vašej prevádzky, bytu, obchodného priestoru na obdobie min. 12 mesiacov, jeden mesačný paušál platíme za Vás. 

Zadajte svoj e-mail a dostávajte naše novinky!

Kontakt

PEBER spol. s.r.o.

Zámocká 8
901 01 Malacky

+421 903 383 110