Vitajte na našej webovej stránke


PROFIL FIRMY PEBER

Predmetom našej činnosti je spracovánie poplachového signálu z objektov chránených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou /EZS/ odberateľa, na stredisku registrovania poplachov dodávateľa a následné vyslanie zásahovej motorizovanej hliadky na miesto určenia, ktorá vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia podľa § 44 odst. 5 Zák.c. 473/2005.


 

NASADENIE
 

Naše zásahové jednotky SRP/PCO (stredisko registrovania poplachov / pult centrálnej ochrany) poskytujú dostatočné plošné a časové rozloženie na území Bratislavy a blízkeho okolia. Naši klienti využívajúci služby SRP/PCO a za ten čas i občania Bratislavy pri každodennom kontakte s prislušníkmi našich zásahových jednotiek pochopili ich význam a úlohu v celkovej bezpečnostnej situácií. Mnohokrát sa nám za uplynulé roky podarilo zachrániť značné majetkové hodnoty.AKCIA

Pri napojení Vašej prevádzky, bytu, obchodného priestoru na obdobie min. 12 mesiacov, jeden mesačný paušál platíme za Vás.

 
 

Zadajte svoj e-mail a dostávajte naše novinky!

Kontakt

PEBER spol. s.r.o.

Zámocká 8
901 01 Malacky

+421 903 383 110