sbs bratislava

Copyright © 2013 peber.sk. Všetky práva vyhradené.

PEBER spool. s.r.o.
Zámocká 8
901 01 Malacky

Tel:
+421903 383 110

E-mail:
peber@peber.sk
pco@peber.sk
fakturacia@peber.sk

sbs bratislava sbs bratislava O firme   |   PCO info   |   Referencie   |   Kontakt

Predmetom našej činnosti je spracovánie poplachového signálu z objektov chránenych elektronickou zabezpečovacou signalizáciou /EZS/ odberatela, na stredisku registrovania poplachov dodávatela a následné vyslanie zásahovej motorizovanej hliadky na miesto urcenia, ktorá vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia podľa § 44 odst. 5 Zák.c. 473/2005

Naše zásahové jednotky SRP/PCO (stredisko registrovania poplachov / pult centrálnej ochrany) poskytujú dostatočné plošné a časové rozloženie na území Bratislavy a blízkeho okolia. Naši klienti využívajúci služby SRP/PCO a za ten časi občania Bratislavy pri každodennom kontakte s prislušníkmi našich zásahových jednotiek pochopili ich význam a úlohu v celkovej bezpečnostnej situácií. Mnohokrát sa nám za uplynulé roky podarilo zachrániť značné majetkové hodnoty.

Nasadenie sbs bratislava, pco bratislava, súkromná bezpečnostná služba Bratislava, pult centrálnej ochrany bratislava, senec, malacky, Pezinok, modra

Sbs bratislava

pco bratislava